Transnational Project Meeting: Venezia

The “Be The Change” consortium met in Venice, at Ca’ Foscari University, on 20 and 21 September 2018, for the fifth and last Transnational project meeting. Partners presented and shared the main results of the pilot testing phase carried out in four countries concerning mentors and mentees, highlighting strengths,
weaknesses and main achievements. During the discussion, partners shared also ideas on the whole project (e.g. focusing on what went well and on its challenges) and agreed a work-plan, their roles and deadlines for carrying out the last project activities (e.g. organization of Multiplier Events in each country, production of Guidelines, Handbook and Final Report).

Transnational Project Meeting: Malta

The partners of the BeTheChange consortium met in Malta on 9th and 10th May for the fourth Transnational Meeting. They reviewed the results of the pilot phase trainings and agreed on the procedure and tools for the assessment of the learning outcomes. They also decided that all training materials will be uploaded on the VLE/e-learning platform which will be a sort of “repository”. After the Multiplier Events to be organized by all partners by the end of October at latest, the Final Report of the project has to be complied. The partners also agreed on the content and tasks for each country.

Transnational Project Meeting: Žalec

A konzorcium tagjai 201. szeptember 28-29- én Žalecben, Szlovéniában találkoztak, hogy áttekintsék a projekt eddigi munkáját és döntsenek a tréning anyagok irányáról, struktúrájáról és tartalmáról. A tréning anyagok kidolgozásának alapjául a kutatási adatok és a megállapodott keretek szolgálnak.

A partnerek a tréning anyagokat 2017 végéig dolgozzák ki, figyelembe véve a NEET-ek és az idős vállalkozók a résztvevő országokban azonos, illetve eltérő profilját (pl. elismerésre vágyó, alacsony önbecsüléssel rendelkezők).

Third Newsletter

Transnational Project Meeting: Budapest

Budapest

A Be The Change konzorcium második Nemzetközi Partnertalálkozóját 2017 április 3-4- én
tartotta Budapesten. A találkozó fő témája az Akció 1- kutatási során gyűjtött adatok
elemzési módszertana, illetve a Nemzeti Beszámoló és a június közepén esedékes
Nemzetközi Beszámoló struktúrája volt.

A partnerek részletesen megvitatták a NEET-ek és az idős vállalkozók oktatásának céljait,
módszereit és a tréningek konceptuális kereteit. A tréning tervek elkészítésének kitűzött
időpontja július közepe.

Be The Change Partners meeting Budapest

Be The Change Partners meeting Budapest

Fontos szempontként merült fel annak szükségessége, hogy támogatni kell a fiatalok
képességeinek, tudásuk, tehetségük és hozzáállásuk elismerését.
A nem formális/informális oktatási forma lehetővé teszi az ezt a célt szolgáló oktatási
technikák és módszerek alkalmazását.


Second Newsletter