Partners Meeting: Malta

The partners of the BeTheChange consortium met in Malta on 9th and 10th May for the fourth Transnational Meeting. They reviewed the results of the pilot phase trainings and agreed on the procedure and tools for the assessment of the learning outcomes. They also decided that all training materials will be uploaded on the VLE/e-learning platform which will be a sort of “repository”. After the Multiplier Events to be organized by all partners by the end of October at latest, the Final Report of the project has to be complied. The partners also agreed on the content and tasks for each country.

Multiplier Events

Starting from May to September 2018 there will be a multiplier event for each of the partners cities.

The scope of the event is to present the final results of the project and raise awareness among the public and private stakeholders about the main constraints of the topic touched by the project.

During the event will be described the main project steps and achievements, thus to disseminate the results of the pilot test.

Nemzetközi Partnertalálkozó: Žalec

A konzorcium tagjai 201. szeptember 28-29- én Žalecben, Szlovéniában találkoztak, hogy
áttekintsék a projekt eddigi munkáját és döntsenek a tréning anyagok irányáról, struktúrájáról
és tartalmáról. A tréning anyagok kidolgozásának alapjául a kutatási adatok és a
megállapodott keretek szolgálnak.

A partnerek a tréning anyagokat 2017 végéig dolgozzák ki, figyelembe véve a NEET-ek és
az idős vállalkozók a résztvevő országokban azonos, illetve eltérő profilját (pl. elismerésre
vágyó, alacsony önbecsüléssel rendelkezők).

Third Newsletter

Nemzetközi Partnertalálkozó: Budapest

Budapest

A Be The Change konzorcium második Nemzetközi Partnertalálkozóját 2017 április 3-4- én
tartotta Budapesten. A találkozó fő témája az Akció 1- kutatási során gyűjtött adatok
elemzési módszertana, illetve a Nemzeti Beszámoló és a június közepén esedékes
Nemzetközi Beszámoló struktúrája volt.

A partnerek részletesen megvitatták a NEET-ek és az idős vállalkozók oktatásának céljait,
módszereit és a tréningek konceptuális kereteit. A tréning tervek elkészítésének kitűzött
időpontja július közepe.

Be The Change Partners meeting Budapest

Be The Change Partners meeting Budapest

Fontos szempontként merült fel annak szükségessége, hogy támogatni kell a fiatalok
képességeinek, tudásuk, tehetségük és hozzáállásuk elismerését.
A nem formális/informális oktatási forma lehetővé teszi az ezt a célt szolgáló oktatási
technikák és módszerek alkalmazását.


Second Newsletter