Rólunk

A projekt céljai

A BE THE CHANGE projekt célja olyan vállalkozói kompetenciák és készségek fejlesztését
elősegítő módszer kidolgozása és tesztelése, amely a generációk közötti tanuláson keresztül
ösztönzi a vállalkozói hozzáállást a NEET –ek („Nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben
nem részesülő “NEET” – fiatalok Európában) körében az idősebb vállalkozók know-how- jának
kihasználásával.

Célcsoportok

50 évesnél idősebb, vállalkozói és manageri háttérrel és tapasztalattal rendelkezők, illetve azok,
akik életpályájuk során jelentős vállalkozói szemléletet és magatartást alakítottak ki.
15 és 29 év közötti fiatalok, akik nem vesznek részt formális oktatásban és munkahellyel sem
rendelkeznek. (NEET-ek).

infografica

Módszertan

A projekt módszertana az intergenerációs paradigmán és a “tanulás a gyakorlatban” (“learning by
doing”) megközelítésen, esettanulmány-elemzésen, projektmunkán, szerepjátékon,
fókuszcsoporton és egyéb interaktív feladatokon alapul, amelyeket leggyakrabban használnak
nem formális oktatásban, így mind az idősebb mind a fiatalabb résztvevők számára a tanulási
tapasztalat a legtöbb eredményt hozza.

Háttér

2025-re Európa lakosságának több mint 20 %-a 65 évesnél idősebb lesz, ezen belül különösen
gyorsan növekszik a 80 évesnél idősebbek száma. Az idősebb nemzedék munkában és élete
során felhalmozott tudása és tapasztalata nagyon fontos forrás és olyan
érték, amit érdemes megosztaniuk a fiatalabb generációkkal, különösen a NEET-ekkel.
Ez utóbbi ma 14 millió embert jelent – az európai lakosság 15,4% -a (EUROFOUND, 2015), és
gazdaságunknak mintegy 150 millió eurójába kerül. Ezért a fiatal európai fiatalok nagy számát
inkább problémának, mint erőforrásnak tekintik.

Várható eredmények

A BE THE CHANGE program tréningjeinek köszönhetően az idősebb vállalkozók ösztönözhetők
arra, hogy tovább maradjanak aktívak a társadalomban és új ismeretekre tehetnek szert. A NEET-
ek körében pedig felébreszthető a vállalkozói attitűd, elkezdődhet újra kapcsolódásuk a munkaerő
piacra és beilleszkedésük a társadalom egészébe.