Transnational Project Meeting: Žalec

Konzorcijski partnerji smo se ponovno srečali v Žalcu 28. in 29. septembra 2017, kjer smo pregledali stanje projekta in ocenili dosedanji napredek ter se odločali o konceptualizaciji, strukturi in vsebini učnih gradiv. Učna gradiva bomo izdelali na podlagi podatkov raziskave o značilnostih skupin ter že določenega okvirja.

Učni materiali bodo zasnovani do konca leta 2017, prilagojeni glede na skupine, pri čemer bodo upoštevane tako skupne značilnosti in potrebe ciljnih skupin kot tudi razlike v profilih ciljnih skupin posameznih sodelujočih držav (mladih – NEETs in starejših podjetnikov).

Third Newsletter