Partnerji

Člani konzorcija so vsak na svojem področju delovanja aktivni že več let in pokrivajo različne vidike
projekta: učenje v kasnejšem obdobju življenja, medgeneracijsko učenje, zagotavljanje in vrednotenje
rezultatov učenja, vsebine podjetništva ter izobraževanje odraslih na splošno. Zastopanost partnerjev je
dobra tudi z geografskega vidika: jug (Italija, Malta), srednja Evropa (Nemčija, Slovenija), vzhod
(Madžarska).


Logo INRCA

INRCA

INRCA (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani) je nacionalna javna organizacija, ki skrbi za zagotavljanje zdravstvene oskrbe starejših tako na njihovih domovih kot v domovih za bolnišnično in stanovanjsko oskrbo. Ukvarja se z raziskavami o negi starejših in problemih, povezanih s staranjem, deluje pod okriljem italijanskega ministrstva za zdravje. Te naloge večinoma izvajajo preko interdisciplinarnega raziskovalnega oddelka, ki vključuje različne centre, specializirane za klinične, tehnološke, družbeno-ekonomske in biološke raziskave. Na račun multidisciplinarnosti in narave poslanstva INRCA segajo njihove raziskave vse od zagotavljanja dobrega počutja starejših in njihovih skrbnikov, do izvajanja in spremljanja podpornih storitev in strategij, ki naslavljajo potrebe starejše populacije, še posebej če so slabotni in invalidni. INRCA ima izkušnje koordinatorja v večih evropskih projektih.
Je koordinator projekta, odgovorni so za kakovost in so vodja IO2.

Via S. Margherita, 5
60124 – Ancona, Italy

INRCA map


AWO BERLIN SPREE-WHULE e.V.

AWO BERLIN SPREE-WHULE e.V.

Arbeiterwohlfahrt (AWO) Berlin Spree-Wuhle je lokalna organizacija za socialno skrbstvo v Berlinu in pripada državnim organom Arbeitwohlfahrt-a (AWO). AWO izhaja iz socialno-demokratske tradicije in je bila ustanovljena leta 1919. AWO Spree-Wuhle je bil ustanovljen 1990 in trenutno zaposluje čez 200 uslužbencev ter zagotavlja široko paleto storitev socialne podpore, ki obsegajo od dnevnega varstva, mladinskega dela, storitve pomoči invalidnim, storitve za podporo starejšim, svetovanje in storitve za integracijo priseljencev.
Trenutno delujejo na 4 področjih, ki se osredotočajo na:

 1. Upravljanje integracije
 2. Medkulturne podporne dejavnosti za starejše in socialno delo v skupnosti
 3. Predšolsko vzgojo znotraj družine
 4. Formalne in neformalne možnosti izobraževanja.
Rigaer Str. 55b
10247 – Berlin, Germany

AWO map


MNKSZ – MAGYAR NOI KARRIERFEJLES ZTESI SZOVETSEG

MNKSZ – MAGYAR NOI KARRIERFEJLESZTESI SZOVETSEG

MNKSZ je nevladna organizacija za promocijo enakosti žensk in tako sodeluje in pospešuje sodelovanja med organizacijami, ki se ukvarjajo z ženskimi vprašanji. Prav tako aktivno sodeluje pri oblikovanju skupne platforme in pomaga spodbujati enake možnosti za ženske na vseh področjih življenja. Namen MNKSZ je spodbujati dialog med zakonodajalci, vlado, podjetji in neprofitnimi sferami, visokošolskim izobraževanjem in vsemi potencialnimi deležniki MNKSZ z namenom, da bi se spopadli z gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi in izobraževalnimi izzivi. Za uresničitev teh ciljev si prizadeva vključevati najboljše tuje prakse v madžarski okvir, hkrati pa predstaviti madžarske primere dobrih praks v tujini s pomočjo svoje mreže, ki jo ima znotraj Evropske unije in Združenih narodov. MKNZ je vodja
IO1 in odgovorna za diseminacijo.

Ugron Gabor 28
1118 – Budapest, Hungary

MNKSZ map


UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC

UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC

UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) je javni zavod, ki deluje na področju izobraževanja odraslih v Savinjski regiji. Ustanovljena je bila 1975 s strani občine Žalec, danes pa jo podpira 6 občin ustanoviteljic. V teh letih je doživela velik razvoj svojih programov izobraževanja in svetovalne dejavnosti.
Danes UPI Žalec ponuja široko paleto formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, nudi kakovostne svetovalne storitve in sodeluje v različnih projektih.
Dejavnosti UPI Žalec so:

 • Izobraževalni programi za pridobitev formalne izobrazbe;
 • Izobraževalni programi na področju splošnega neformalnega izobraževanja in usposabljanja:
  jezikovni tečaji, računalniški tečaji, splošni tečaji pismenosti, nacionalna usposabljanja poklicnih
  kompetenc, usposabljanja za integracijo priseljencev, tečaji in delavnice za zdravje, osebnostno
  rast, študijski krožki itd.;
 • Svetovanje in druge dejavnosti v podporo učenju;
 • Projektno delo.
Ulica Ivanke Uranjek 6
3310 – Žalec, Slovenia

UPI map


UNIVERSITY OF MALTA

UNIVERSITY OF MALTA

Univerza na Malti izhaja iz jezuitskega »Collegium Melitense«, ustanovljenega leta 1592, ki ga je Manoel Pinto de Fonseca leta 1769 povišal v status univerze. Univerza je kot koordinatorica in partnerka sodelovala v številnih projektih, financiranih s strani EU v okviru različnih programov kot so: FP5/6/7, Lifelong Learning Programme, Culture 2000 in številni drugih mednarodni in regionalni programi ter iniciative. Univerza je zastopana tudi v številnih evropskih in mednarodnih univerzitetnih mrežah in skupinah. Raziskave na področju izobraževanja, ki jih izvaja Pedagoška fakulteta, so obsežne in že od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja izkazuje svojo zavezanost inkluzivnemu izobraževanju.
Univerzo na Malti zastopa Oddelek za vključevanje in dostop do učenja (DIAL) – v okviru Pedagoške fakultete (IAL) in Center za podjetništvo in poslovno inkubacijo (CEBI).

University Campus, Tal-Qroqq
2080 – MSIDA, Malta

University of Malta map


CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE

CA’ FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE

Ca ‘Foscari Univerza v Benetkah ima izjemen nacionalni in mednarodni ugled akademske odličnosti pri poučevanju in raziskovanju. Del te univerze je tudi CISRE (Mednarodni center za študije o izobraževalnih raziskavah in naprednem usposabljanju). Povezuje ključne vidike inovativnosti pri poučevanju, evalvacijo šolskih sistemov, usposabljanja in trg dela, sistem ECTS, priznavanje neformalnega znanja na področju poklicnega usposabljanja, potrjevanje kompetenc, medkulturno in medgeneracijsko izobraževanje in upravljanje raznolikosti ter sodelovanje na področju izobraževanja.
Ključni interes skupine je razviti akcijsko raziskovanje – s pomočjo transformativnih posegov v družbeno realnost – z ozirom na vprašanje medgeneracijskih in medkulturnih izkušenj kot sredstva za vključevanje, znanje in širjenje novih kompetenc. Je vodja IO3.

Dorsoduro 3246
30123 – Venezia, Italy

University of Venice map