O Projektu

Cilji projekta

V okviru projekta BE THE CHANGE bomo razvili in testirali metodologijo za spodbujanje
podjetniških sposobnosti in veščin preko medgeneracijskega učenja. Spodbujali bomo podjetniško
miselnost med mladimi tako, da bodo lahko koristili znanja in izkušnje starejših podjetnikov.

Ciljni skupini

  • Podjetniki (50+) z izkušnjami na vodilnih položajih, pa tudi posamezniki, ki so tekom
    življenja razvili žilico za podjetništvo.
  • Mladi, stari med 15 in 29 let, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo v formalnih programih.
infografica

Metodologija

Metodologija projekta je zasnovana na načelih medgeneracijskega sodelovanja. Vključuje pristop
“learning by doing”, analize primerov, projektno delo, igre vlog, fokusne skupine ter druge
interaktivne postopke, ki se tudi sicer uporabljajo v neformalnem izobraževanju z namenom, da
tako starejši kot mlajši kar največ iztržijo iz tovrstne izkušnje učenja.

Ozadje projekta

Do leta 2025 bo več kot 20% Evropejcev starih 65 let ali več, s posebej hitrim porastom starejših od
80 let. Starejši predstavljajo zelo pomemben vir znanja in izkušenj, pridobljenih tako skozi delo kot
tudi zasebno življenje. To znanje je še kako vredno deliti z ostalimi generacijami, predvsem pa z
mladimi; slednji namreč predstavljajo 14 milijonov oz. 15,4% evropske populacije (EUROFOUND,
2015), ki stanejo gospodarstvo okoli 150 milijonov €. Zaradi tega se veliko število mladih
Evropejcev obravnava kot problem in ne kot družbeni vir.

Pričakovani rezultati

Skozi usposabljanja bomo starejše spodbudili k aktivnejšemu delovanju v družbi ter jim omogočili
pridobitev novih znanj. Mladi lahko s takim sodelovanjem pridobivajo podjetniške spretnosti,
izboljšajo vključenost na trg dela in se ponovno integrirajo v družbo.